Szef a rozwój??

Coaching jest metodą pracy indywidualnej, które bazuje na zasobach, potencjale jednostki. Ale nie można pracować coachingowo, nad karierą klienta, bez oderwania od jego środowiska pracy, bez myślenia o jego miejscu w którym pracuje. Trudno też rozważać rozwój osoby w...