Coaching i warsztaty dla

Biznesu

 

Kocham pracę 1 : 1 i używam słowa kocham z pełną odpowiedzialnością.

Uwielbiam osobistą relację, pełną zaufania i akceptacji, jaką buduje się przy okazji procesów coachingowych.

Jednocześnie, pracując dla biznesu, z firmami i dużymi grupami, z dyrektorami, menedżerami, czy liderami mam poczucie, że zmieniam świat na większą skalę niż jest to możliwe w relacji 1 : 1.

A nasycanie świata odwagą, autentycznością, świadomością siebie i świadomością swoich emocji jest jedną z moich życiowych i zawodowych misji. 

Dlaczego więc pracuję dla biznesu i z biznesem?

5
By skalować, by mnożyć, by rozszerzać odwagę, autentyczność i ideę urzeczywistniania swojego JA.
5
By rozsiewać wiedzę na temat emocji, wrażliwości i ich roli dla funkcjonowania lidera, człowieka… Pracuję z biznesem, by mieć swój skromny udział w zmianie świata na bardziej ludzki, mniej perfekcyjny, bardziej otwarty na różnorodną perspektywę.
5
Pracuję z biznesem, by szerzyć ideę coachingowego podejścia w zarządzaniu. By uczyć odważnego zadawania pytań, uważnego słuchania, budowania zaufania i okazywania akceptacji.

Po latach pracy z wybranymi Klientami mam poczucie, że warsztaty, które prowadzę – treści, którymi się dzielę – emocje, które uruchamiam, zmieniają Uczestników i ich najbliższe otoczenie.

Powoli. Krok po kroku. Osoba, za osobą. Ale zmieniają…

Jak pracuję z biznesem?

Moja praca może przebiegać w trzech ścieżkach, które mogą się wzajemnie przenikać i uzupełniać, ale nie wykluczać.

Easysoftonic