Coaching dla biznesu

Pracuję także jako coach. Coaching jest podejściem, z którego korzystam najczęściej. Także w biznesie.
Pracując dla firm, pracuję z:

5

doświadczonymi menedżerami,

5

kierownikami początkującymi w tej roli,

5

liderami, także tymi nieformalnymi,

5

pracownikami działów HR,

5

specjalistami, którzy z racji na pełnione obowiązki, potrzebują refleksji nad swoim funkcjonowaniem.

Prowadząc procesy coachingowe w biznesie skupiam się na dwóch z moich specjalizacji:

  career coaching i leadership coachingu.

W trakcie takich procesów coachingowych
mogę zachęcać Klienta do tego, by:

5

wyznaczył sobie cele zawodowe, osobiste – będące jego napędem rozwojowym,

5

nazwał jaką wartość, jako lider wnosi do organizacji, dla swoich ludzi?

5

odpowiedział sobie na pytanie, dlaczego jest liderem? Jakie potrzeby za tym stoją? Jakie wartości? Po co i dlaczego podjął się tej roli?

5

przyjrzał się temu, jakie postawy przyjmuje jako lider, w szczególności w stosunku do swoich pracowników? A także określił, jakie postawy powinien wobec nich przyjmować?

5

uważnie zdefiniował swój styl budowania relacji z najbliższym otoczeniem,

5

wzmocnił świadomość swoich emocji i rozwinął odporność psychiczną,

5

rozwinął umiejętności udzielania informacji zwrotnej,

5

zaakceptował swoją niedoskonałość w roli lidera,

5

rozważył pojęcia związane z przywództwem takie, jak: zaufanie, empatia, troska, wyrozumiałość dla siebie i innych, wrażliwość i autentyczność,

5

zbudował swoją pewność siebie,

5

zbudował swoją odwagę w roli lidera.

Wszystkie procesy biznesowe prowadzę w oparciu o kontrakty trójstronne w porozumieniu z Działem HR i Przełożonym Klienta.

„Coaching zaczyna się tam, gdzie zaczyna się Twoja potrzeba indywidualizmu. (…)
Jedyną na świecie osobą, która potrafi zadbać o ciebie, gdyż cię słabo bo słabo, jednak najlepiej ze wszystkich osób na świecie zna, jesteś ty sama, ty sam.
W chwili, gdy przestajesz narzekać i zrzucać odpowiedzialność na innych i na okoliczności, chwili, gdy bierzesz swoje sprawy we własne ręce, zaczyna się coaching. Im lepiej poznajesz siebie, im bardziej indywidualną postacią się stajesz, tym jesteś bliżej zrealizowania własnych potrzeb
i osiągania sukcesów na własną miarę.”

M. Bennewicz : „Coaching. Tajemniczy dar kosmitów dla ludzkości” (2014)

Easysoftonic