Cieszę się, że tu jesteś bo to oznacza, że zainteresowało Ciebie moje autorskie narzędzie  do pracy coachingowej i warsztatowej – „Drzwi do Ja” ©. Prawdopodobnie pracujesz jako coach, trener, psycholog czy terapeuta? A może jesteś mentorem, superwizorem, bądź nauczycielem?
Może pasjonuje Ciebie rozwój osobisty?
Jeżeli pomyślałaś, czy pomyślałeś „tak” przy którymś z  powyższych określeń, to znaczy że te karty są dla Ciebie!
Co to za karty? Jak pracuje się tymi kartami?

Dlaczego drzwi?

Drzwi są dla mnie bardzo silnym i wieloznacznym symbolem. Symbolem zatrzymania się, symbolem procesu przechodzenia przez…? Przez to co ważne, co czasem wymaga wysiłku, a czasem przychodzi lekko.
Drzwi są dla mnie symbolem otwierania i zamykania.
Pracując z symbolem drzwi, możemy nawiązywać do różnych działań, które w sposób metaforyczny odzwierciedlają to, co może towarzyszyć procesom rozwoju i zmiany.
Testując karty „Drzwi do Ja” widziałam,
że dla wielu moich Klientów i Uczestników warsztatów,
wielość interpretacji symbolu jakim są drzwi, nie ma końca.

A dlaczego „Drzwi do Ja”?

Lubię mówić o sobie, że jestem towarzyszką.
Towarzyszę swoim Klientom w procesie urzeczywistniania swojego JA w pracy, w życiu, w liderstwie,
a także w poszukiwaniu swojej drogi do #nażyć!
Od kilku lat pracuję autorskim modelem pracy „Urzeczywistniania swojego JA” – model ten zakłada, że dzięki procesowi coachingowemu, dzięki procesowi rozwoju osobistego i zawodowemu odkrywamy swoje autentyczne JA. Odkrywamy, nazywamy, akceptujemy nasze JA, by dalej odważnie urzeczywistniać je światu.
Te autentyczne JA może ujawniać się w różnych obszarach
– w pracy zawodowej, w budowanych relacjach, w przywództwie, czy w rodzicielstwie.
Moją intencją jest, by karty „Drzwi do Ja” zapraszały Klientki i Klientów coachingowych do refleksji nad sobą,
nad swoim JA, nad swoim życiem i swoją pracą.
Moją intencją jest, by proces coachingu, dzięki wykorzystaniu tych kart, był procesem prowokującym myślenie,
procesem kreatywnym i bardziej skutecznym dla osoby coachowanej.

75 kart

w rozmiarze 10 x 15 cm.
Wszystkie karty przedstawiają drzwi i bramy.

20 stronicową instrukcję

zawierającą wskazówki dotyczące użytkowania, a przede wszystkim kilkadziesiąt pytań coachingowych dopasowanych do kontekstu drzwi.

Welurowy woreczek

do przechowywania kart.

Cena pojedynczej tali – 350 pln netto
(brutto 430,5 pln /VAT 23%).
Koszt wysyłki kurierskiej – 15,99 pln brutto.
Jeżeli chcesz złożyć zamówienie na karty „Drzwi do Ja”©

wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Obiecuję, że w ciągu 48 godzin skontaktuję się z Tobą i potwierdzę zamówienie.

Klauzula informacyjna - kontakt

Administratorem twoich  danych osobowych jest Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska – Polkowska, Ul. Sasanki 36/12, 05-509 Józefosław, NIP: 718 -192- 25-04 (dalej „Manufaktura Rozwoju”).

Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością usługową. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwalnych (nie dłużej niż 24 miesiące).

W przypadku jakichkolwiek roszczeń, korespondencja będąca dowodem w sprawie może być przetwarzana dłużej.

Podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).

W przypadku przesyłanych wiadomości związanych z realizacją umowy lub ofertami przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

Jakie przysługują Ci prawa? Prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z przepisami, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

Co może być dla Ciebie jeszcze ważne? Twoje dane przesłane w formularzu kontaktowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Przesłane informacje traktowane są w sposób poufny i odpowiednio zabezpieczone. Administrator nie będzie przekazywać Twoich  danych osobowych do państw trzecich, czyli poza obszar EOG, ani organizacji międzynarodowych. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt pod numer telefonu 0 607 639 560 lub adres e-mail marta.ip@manufakturarozwoju.pl.

Klauzula informacyjna - komunikacja

Kim jesteśmy?

Manufaktura Rozwoju Marta Iwanowska – Polkowska, Ul. Sasanki 36/12, 05-509 Józefosław, NIP: 718 -192- 25-04 (dalej „Manufaktura Rozwoju”) – w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) jestem Administratorem danych osobowych Użytkowników odwiedzających moją stronę internetową.

Mając jakiekolwiek pytania związane z ochroną twoich danych możesz do nas napisać adres e-mail: marta.ip@manufakturarozwoju.pl.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo:

    • dostępu do Twoich danych,
 • ich poprawiania i sprostowania,
 • żądania ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić jeżeli uważasz, że przetwarzamy nielegalnie Twoje dane?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newsletterów oraz analizowaniu czy zapoznajesz się z ich treściami, które z nich najchętniej czytasz.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł otrzymywać newsletteru.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody,
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest analizowanie czy zapoznajesz się z naszymi newsletterami, i które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej.
 3. Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?

Dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) oraz dostawcy usługi e-mail marketingowej – Freshmail.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Zgodę możesz zawsze wycofać pisząc do nas na adres: marta.ip@manufakturarozwoju.pl  wpisując w treści: odwołuję zgodę na przesyłanie newsletteru.

Co jeszcze powinnam/powinienem wiedzieć?

Twoje dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar wspólnoty gospodarczej, ani Organizacji Międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Cię profilować, ani prowadzić innych działań, które mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na twoją sytuację.

Wysyłka kart nastąpi w ciągu 3-5 dni.
– Podstawą wysyłki będzie opłacenie przez Ciebie zamówienia.
– Opłaty możesz dokonać po wystawianiu dla Ciebie rachunku i przesłaniu go e-mailem.
Jeżeli chcesz, by ten proces poszedł szybciej dokonaj wpłaty od razu (uwzględniając koszt kart i koszt wysyłki). Oto dane do przelewu. W tytule napisz :: Karty „Drzwi do Ja”: 

MANUFAKTURA ROZWOJU Marta Iwanowska – Polkowska
mBank, nr rachunku: 02 1140 2004 0000 3302 5670 5830

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:
Marta Iwanowska – Polkowska
tel: +48 607 639 560