Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.manufakturarozwoju.pl.

Administratorem strony jest Marta Iwanowska – Polkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „MANUFAKTURA ROZWOJU Marta Iwanowska – Polkowska, ul. Sasanki 36/12, 05-509 Józefosław, NIP: 718 – 192 -25- 04.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: marta.ip@manufakturarozwoju.pl .

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – „MANUFAKTURA ROZWOJU Marta Iwanowska – Polkowska, ul. Sasanki 36/12, 05-509 Józefosław, NIP: 718 – 192 -25- 04.
 2. Strona – strona internetowa, która dostępna jest pod adresem www.manufakturarozwoju.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony i nawiązuje kontakt drogą elektroniczną z Administratorem.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnego na Stronie, takich jak:
  – formularz zapisu na newsletter
  – formularz zapisu na warsztaty
  – formularz kontaktowy.
 2. Użytkownik może podjąć kontakt z Administratorem za pomocą:
  – samodzielnie zainicjowanego kontaktu mailowego.
  – samodzielnie zainicjowanego kontaktu poprzez serwis Facebook.
  – pozostawienia komentarza na blogu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika na otrzymywanie newslettera.
 5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zmierzającego do złożenia oferty, podjęcia współpracy przy realizacji procesu coachingowego, bądź realizacji warsztatów, szkoleń czy wystąpienia na konferencji. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail – plus treść wiadomości, która może uwzględniać numer telefonu.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu i wypełnienia formularza.
 6. Dane przekazane Administratorowi poprzez sklep internetowy przetwarzane są w celu zapisu na warsztaty, zakupu produktów w sklepie, nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem i służą także do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury za realizację usługi, bądź sprzedaż produktu. Dane przekazywane przez Użytkownika w ten sposób uwzględniają: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon, a także dane niezbędne do wystawienia faktury.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest podjęcie działań na żądanie Użytkownika zmierzających do zawarcia i realizacji umowy a także wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości firmy.
 7. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Treść wiadomości mailowej może uwzględniać także stanowisko na jakim pracuje Użytkownik, miejsce pracy, czy telefon.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość od Użytkownika.
 8. Użytkownik kontaktując z Administratorem za pośrednictwem serwisu Facebook może przekazać Administratorowi swoje dane kontaktowe, takie jak NICK użytkownika Fb, e-mail i telefon z prośbą o nawiązanie kontaktu zwrotnego przez Administratora.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z samodzielnego zainicjowania kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość od Użytkownika.Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 10. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 11. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim poza organami uprawnionymi na mocy przepisów prawa.
 12. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 13. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia, w zakresie w jakim wynika to z przepisów :
  – prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje możliwość kontaktu, zgłoszenia swoich wątpliwości i próśb poprzez wysyłanie wiadomość na adres: marta.ip@manufakturarozwoju.pl . Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości od Użytkownika.
 15. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że współpracuje z następującymi podmiotami, którym powierza przetwarzanie danych osobowych:
  – zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w związku z prowadzeniem korespondencji mailowej.
  – Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F w celu prowadzenia kontaktu, korespondencji z Użytkownikami.
  – FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393, co służy przesyłaniu newslettera.
  – Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP 5260307560 – w celu wystawiania faktur za realizację usług coachingowych, czy warsztatów.
  – Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o. Senatorska 14, 08-400 Garwolin, NIP 8262207002 – w celu prowadzenia księgowości.
  – Studio Mia Agnieszka Olkowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Sady Żoliborskie 11a/21 – czego celem jest zapewnienie serwisu i ochrony strony internetowej, bloga i newslettera.
  – FORMAT C COMPUTERS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Wrona Piotr, adres: Ul. Jeleniogórska 22/4, Gdańsk 80-180; NIP 583-13-86-341, REGON: 192946024, czego celem jest zapewnienie serwisu i ochrony komputera i danych oraz doradztwo w zakresie rozwiązań IT.

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych, w celach statystycznych (Google Analitics) oraz w celu zapewnienia proawidłowego działania strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 § 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Easysoftonic