JA autentyczny Lider

Bycie liderem, menedżerem, szefem, kierownikiem, mistrzem – to rudna rola. Wiem, straszny truizm. Ale taka jest prawda. Od lat pracuję jako trener i coach, kiedyś też asesor , dla kadry menedżerskiej i z jednej strony, coraz bardziej nabieram szacunku do menadżerów, którzy biorą odpowiedzialność za innych, za ich wyniki i rozwój. A z drugiej, wzmacniam się w przekonaniu, że ta rola, szczególnie dziś, wymaga głębokiego przygotowania. Przygotowania opartego na refleksji i świadomości: kim jestem i jakie jest moje JA? Przygotowania, które zachęca do bycia autentycznym.

To o co chodzi z tą autentycznością?

Autentyczność, autentyczność w zarządzaniu, autentyczne przywództwo to zdecydowanie jedno
z największych wyzwań współczesnych liderów.  Czym jest autentyczność? Autentyczność, to bycie szczerym i prawdziwym. To bycie zgodnym ze sobą – swoimi wartościami i swoim potencjałem.
To ujawnianie siebie, urzeczywistnianie swojego JA – odważnie i świadomie. Kim jest autentyczny lider?
To lider, który jest świadomy w pokazywaniu siebie i w pełnieniu tej roli, ale też buduje autentyczne –
a więc szczere i prawdziwe relacje z swoim zespołem, z swoimi pracownikami. Autentyczny lider nie udaje, nie zakłada masek w relacji z swoim zespołem. Autentyczny lider nie boi się porażek, czy niewiedzy, ponieważ traktuje je jak okazje do rozwoju i szukania usprawnień. Autentyczny lider nie tylko wspiera rozwój innych, ale sam dba o swoje stałe doskonalenie. Jest otwarty, podąża za zmianami i zachęca do tego innych. Autentyczny lider docenia, a nie tylko ocenia, swoich ludzi i wspiera rozwój ich potencjału, nie widząc w nich zagrożenia dla swojej pozycji. I co ważne, autentyczny lider wspiera autentyczność innych.

Dziś już wiemy, że autentyczność w zarządzaniu to:

 • podstawa do budowania autorytety,
 • bodziec do budowania większego zaangażowania pracowników w realizację stawianych im celów,
 • przepustka do budowania zaufania w zespole, w organizacji,
 • jedna z podstaw coachingowego podejścia w zarządzaniu,
 • arena do współpracy, kreatywności, uczenia się i innowacji.

Dla kogo jest ten program?

 • dla menedżerów doświadczonych w pełnieniu tej roli, ale potrzebujących „uporządkowania”
  i skonfrontowania wiedzy o sobie, wiedzy o stawianych im oczekiwaniach, czy kierunkach dalszego rozwoju.
 • dla menedżerów, którzy mają chęć, potrzebę i odwagę na gruntowną refleksję nad swoją rolą, ale i nad sobą. Dlaczego? Może dlatego, że czują zmęczenie obowiązkami; może dlatego, że nie czują pełnej satysfakcji z swojej pracy; a może dlatego że widzą potrzebę zwiększenia swojego zaangażowania w pracę i zastanawiają się „jak” to zrobić.
 • dla tych menedżerów, którzy byli już na klasycznych szkoleniach z umiejętności menedżerskich – posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu motywowania, budowania zespołu,delegowania czy monitorowania pracy, ale poszukują „świeżego” spojrzenia na swoją pracą, pełnioną rolę. Są otwarci na nowe teorie i inspiracje.
 • dla młodych menedżerów, którzy od niedawna pełnią tę rolę i chcą się do niej świadomie przygotować. Chcą świadomie korzystać z pojawiających się opcji i wyzwań, wyciągać wnioski
  z pierwszych trudności, czy porażek, ale też świadomie zarządzać swoim rozwojem
  w perspektywie długookresowej,
 • także dla tych, którzy myślą o rozwoju w kierunku bycia menedżerem, choć na ten moment nim nie są. I z jednej strony chcą sprawdzić na ile, ta droga jest spójna z ich JA. A z drugiej strony chcą do tej drogi się przygotować.

Dlaczego?

Pracując kilkanaście lat z menedżerami, obserwuję, że rozwój menedżerski to przede wszystkim rozwój postaw. Nie wiedzy, nie umiejętności – ale właśnie postaw.  Bądźmy szczerzy – wiedzę i umiejętności można zdobyć, uzupełniać braki, korzystać z zewnętrznych zasobów. Zaś rozwój postaw to dłuższy proces, wychodzący poza przeczytanie książki czy udział w kursie. To proces oparty na świadomości siebie i autentyczności. Na wartościach, w które się wierzy i według, których się postępuje. Program „Ja Lider” sięga właśnie do postaw i wartości menedżera.

Zachęca, a czasem zmusza do odpowiedzi na pytania:

 • „Jakim jestem liderem?”
 • „A jakim chcę być?”
 • „Jakiego lidera potrzebuje mój zespół?
 • „Jakim liderem mam być odpowiadając na oczekiwania mojej organizacji?”.

A ponieważ w ramach tego programu czerpię z mojego modelu Urzeczywistniania Swojego JA – najważniejszym pytaniem, staje się pytanie: „jak moje JA urzeczywistnia się w byciu liderem, szefem, menedżerem?”

Udział w warsztacie „Autentyczny Lider” to niepowtarzalna okazja, by:

 • w skupieniu przyjrzeć się sobie w roli Lidera – odpowiedzieć sobie na pytania związane z sensem
  i celem pełnienia tej roli, teraz i w przyszłości,
 • odnieść swoją wizję bycia liderem do wizji bycia „autentycznym liderem” a także wizji, jaką kreuje aktualnie organizacja, w jakiej się pracuje.

Ten warsztat, to także szansa na to by:

 • zidentyfikować i nazwać swój potencjał jako lidera,
 • określić wartości, które stoją u podstaw działania,
 • zastanowić się nad swoim dalszym rozwojem w tej roli, zaplanować działania i kolejne kroki,
 • zacząć budować świadomą markę – swoją, jako Lidera,
 • rozwinąć postawy wspierające zaangażowanie pracowników, a także proces przechodzenia przez zmiany,
 • rozpocząć drogę do bycia bardziej autentycznym i prawdziwym w pełnieniu roli Lidera. A może też w pełnieniu innych ról,
 • zapoznać się z teoriami i badaniami, które aktualnie wyznaczają trendy, inspirują w zakresie zarządzania i rozwoju przywództwa.

Jak realizowany jest ten program?

W ramach tego programu oscyluję wokół następujących pytań, tematów:

 1. Dlaczego jestem liderem?
 • Dlaczego chcę być liderem?
 • Dlaczego nim jestem?
 • Co nadaje mojej pracy, jako lidera, sens?
 • A co mnie „kręci” w byciu liderem?
 1. Wartości w życiu lidera:
 • Wartości – czym są i jaką rolę pełnią?
 • Jakie wartości stoją u podstaw mnie – jako lidera?
 • W jaki sposób urzeczywistniam, to co dla mnie ważne, w swoim działaniu?
 • JA & autentyczność. Czy idziemy w parze?
 • Moje WHAT, HOW, WHY w roli lidera?
 1. Autentyczny lider, czyli kto?
 • Autentyczny Lider, czyli kto? – prezentacja modelu.
 • Być Autentycznym Liderem – czy to możliwe? Czy to dla mnie realne?
 • Skąd czerpać odwagę do bycia autentycznym?
 • Dlaczego „dziś” powinienem być autentycznym liderem? Dlaczego „dziś” organizacja
  i pracownicy wymagają tego ode mnie? Fakty, badania, teorie i przesłanki, które inspirują
  i przekonują, że dziś warto iść drogą autentyczności.
 1. Kim chcę być dla swoich ludzi?
 • Jakim liderem jestem? A kim chcę być?
 • Jakie postawy wobec swojego zespołu przyjmuję? Jakie chcę przyjmować? A jakie są
  ode mnie wymagane?
 • Co „daję” moim pracownikom? Jaką wartość wnoszę w ich życie?
 • Jak buduję motywację i zaangażowanie swoich ludzi?
 1. Lider w zmianie:
 • Jak autentyczny lider może wspierać zmianę i rozwój swojego zespołu, swoich pracowników?
 • Jak radzić sobie z oporem, lękiem przed zmianą u pracowników?
 • Podejście transformacyjne – czym jest? Jak mogę z niego skorzystać.
 • Lider w kolorze turkusu. Jak idea turkusowych organizacji może inspirować mnie do bycia Autentycznym Liderem?
 1. Autorytet & marka lidera:
 • Jak buduję swój autorytet? Na czym jest oparty?
 • A jak burzę swój autorytet?
 • Marka lidera – czym jest? Po co i jak ją budować?
 • Moja marka jako szefa. Jaką markę buduję jako lider?
 • Co mówią o mnie ludzie, gdy wychodzę z pokoju?
 1. Co dalej? Mój osobisty plan działania:
 • Jaka będzie moja droga, jako lidera?
 • Co w tej drodze będzie dla mnie wyzwaniem?
 • Czego się boję? I czego potrzebuję?
 • Na czym będę się opierać, w tej drodze?

Chcesz poznać swoje postawy i wartości?

Skorzystaj z programu „JA autentyczny Lider” i sprawdź jakim jesteś liderem. Napisz bądź zadzwoń, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej. 

Program JA autentyczny Lider jest oparty na modelu URZECZYWISTNIJ SWOJE JA ® .

Realizuję go w grupach oraz indywidualnie. Dla osób prywatnych, jak i dla biznesu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.