Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie babci lub dziadka?

wrz 24, 2018 | 0 komentarzy

Jak zmienić takie podejście do osób w podeszłym wieku? Jak zachęcić wnuki do częstszego kontaktu z dziadkami? Jak rozmawiać z dziećmi o chorobach? 
Zapraszamy do wysłuchania dołączonej audycji, w której mówiliśmy również o zbliżającej się konferencji „Szkoła z zespołem Aspergera”. 
Easysoftonic