Czego uczą nas … ?

Czego uczą nas … ?

Dziś po raz kolejny zrozumiałam, że świat idzie w przedziwnym kierunku … Dlaczego? Jestem mamą Asa, dziecka z Zespołem Aspergera. Przyznając się do tego, odważnie mówiąc o tym i edukując “świat” na temat ZA wierzę, że oswajam trudne tematy, łamię...