Warsztaty
& programy rozwojowe

Staram się, aby warsztaty były inspirującym, rozwojowym doświadczeniem dla Uczestników, a nie kolejnym, nudnym szkoleniem wbitym pomiędzy ważniejsze obowiązki. Warsztaty prowadzę metodami aktywizującymi, zachęcającymi Uczestników do:

5

refleksji,

5

zmiany perspektywy w podejściu do omawianych problemów,

5

eksperymentowania z nowymi umiejętnościami,

5

świadomego wykorzystania swoich zasobów.

Podczas zajęć u mnie dominują takie metody pracy, jak: arkusze do autoanalizy, symulacje i ćwiczenia praktyczne, wspólne wypracowywanie rozwiązań, gry bazujące na metaforze, analizy przypadków, a także ciekawe wykłady wsparte zapadającymi w pamięć gadżetami. Nie zapominam o dyskusjach i śmiechu… oraz odrobinie przekleństw.

Jakie warsztaty prowadzę?

(Oto najważniejsze z nich wraz z krótką charakterystyką)

Umiejętności coachingowe w pracy lidera.

Nie każdy menedżer może być coachem. Każdy jednak może wykorzystywać podejście coachingowe, aby wspiera efektywność i rozwój swojego zespołu, dlatego proponuję warsztat: „Umiejętności coachingowe w pracy lidera”

Podejście coachingowe  zakłada wzmacnianie i czerpanie z potencjału pracowników, przy jednoczesnym uczeniu ich samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i swoją pracę, a także stymulowaniu do stawiania i realizowania celów. 

Czy nie na tym zależy mendżerowi? 

Celem tego programu jest promowanie i wzmacnianie podejścia coachingowego w pracy lidera opartego na:

 • budowaniu zaufania i bezpieczeństwa
 • refleksji nad pracą, działaniem i rozwojem,
 • wzmacnianiu jego mocnych stron,
 • motywowaniu do rozwoju,
 • zadawaniu pytań i słuchaniu,
 • stawianiu celów i wyzwań,
 • wypracowywaniu rozwiązań wychodzących poza ramy, schematy i standardy,
 • monitorowaniu i egzekwowaniu postępów oraz celów.

 Są to bardzo praktyczne, a jednocześnie refleksyjne warsztaty. Wielu uczestników podzieliło się ze mną opinią, że ich podejście do innych osób i pracowników zyskało więcej szacunku i zrozumienia.

Odważne rozmowy - trudne rozmowy.

Celem tych warsztatów jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych osób, pełniących funkcje kierownicze, szczególnie w zakresie odważnego wyrażania swoich myśli, wątpliwości i uważnego zadawania pytań. 

Jak definiowana jest tu odwaga? 

 • Odwaga to gotowość do wyrażenia siebie, niezależnie od tego, co pomyślą i jak zareagują na to inni, jednocześnie zachowując szacunek dla drugiej strony.
 •  Odwaga to gotowość do obrony swojego zdania i szukania porozumienia, bez atakowania i unikania. 
 • Odwaga to bycie stanowczym i życzliwym jednocześnie – stanowczym wobec tematów i problemów, ale życzliwym dla drugiej osoby. 
 • Odwaga to gotowość do udzielania konstruktywnej – rzeczowej, ale też wspierającej informacji zwrotnej oraz zdolność do jej przyjmowania i korzystania z niej.    

 Warsztat ten bazuje na czterech obszarach merytorycznych:  

 • coaching / podejście coachingowe, 
 • porozumienie bez przemocy,
 • odważne rozmowy wg Susan Scott,
 • badania dr Brene Brown w zakresie odwagi i odważnego przywództwa.  

Warsztaty te są bardzo praktycznym doświadczeniem, dającym okazję do przećwiczenia odważnych rozmów  i budowania osobistej odwagi w relacjach z innymi. 

Inteligencja emocjonalna w pracy lidera.

Wszyscy mamy emocje. 

Wszyscy je czujemy. Choć często zaprzeczamy im, wypieramy i maskujemy.
Bardzo niewielka część z nas potrafi rozumieć i świadomie wyrażać swoje emocje, nie wspominając już o zarządzaniu nimi. Jednocześnie trzeba zauważyć, że w dzisiejszych czasach doświadczamy emocji bardzo mocno, w bardzo intensywnych dawkach i właściwie cały czas, od obudzenia się po pójście spać jesteśmy pod ich działaniem oraz wpływem.

Emocje wpływają na naszą pracę, nasze relacje, naszą efektywność. Choć nie zawsze chcemy się do tego przyznawać, bo stereotypowo emocje mogą być czymś złym… Czymś, na co nie ma miejsca w biznesie.
Czymś, co może podważyć autorytet szefa czy lidera.

Na szczęście coraz więcej firm zgadza się ze słowami Minouche Shafik z London School of Economics i zaczyna doceniać rolę emocji w funkcjonowaniu liderów, menedżerów i pracowników. A te słowa brzmią tak:

„W przeszłości w pracy liczyły się mięśnie,
teraz liczy się umysł,
w przyszłości liczyć się będzie serce.”

 

W trakcie warsztatów kluczowe jest: 

 • pokazanie, że emocje są i będą towarzyszyć nam w pracy, i że wszyscy ich doświadczamy. Pokazanie jaką rolę pełnią w naszym codziennym funkcjonowaniu,
 • nauczenie Uczestników języka emocji, rozróżniania ich u siebie i u innych,
 • uświadomienie grupie, jakie konsekwencje mogą nieść niezajmowanie się emocjami w życiu zawodowym i osobistym,  
 • pokazanie, jak stopniowo zwiększać świadomość emocji swoich i innych oraz jak korzystać z tej wiedzy w swojej pracy,
 • pokazanie korzyści jakie wynikają z większej świadomości emocji swoich i innych,
 • trening umiejętności przeżywania i zarządzania swoimi emocjami,
 • trening umiejętności komunikowania się przy wsparciu emocji swoich i partnera,
 • pokazanie, jak inteligencja emocjonalna wspiera zarządzanie i inne kompetencje kluczowe w byciu współczesnym liderem.

Wiele Uczestniczek i wielu Uczestników w ankiecie ewaluacyjnej napisało, że są to „obowiązkowe” warsztaty dla każdego. Warsztaty zmieniające nie tylko podejście do pracy, ale też do życia. Poznaj opinie i rekomendacje 

JA. Odważny lider, liderka.

Są to warsztaty o tym, jak bazując na swojej wrażliwości, autentyczności i gotowości do budowania zaufania stać się odważnym liderem, odważną liderką.

Odważnym, odważną? Co to znaczy?

 • świadomym siebie,
 • szczerym,
 • pokazującym siebie,
 • wrażliwym,
 • skutecznym, ale nie perfekcyjnym,
 • zaangażowanym i budzącym zaangażowanie innych.

Bazą tych warsztatów jest teoria Brene Brown, która odważne liderstwo opiera na czterech filarach:

 • Wrażliwość –  czyli świadomość swoich emocji i gotowość do ich ujawnienia.
 • Wartości –  czyli świadomość swoich wartości i odwaga w życiu zgodnie z nimi.
 • Zaufanie – czyli umiejętność budowania zaufania do siebie i innych.
 • Powstawanie po porażce –  czyli umiejętność radzenia sobie z własnymi błędami i porażkami.

W trakcie warsztatów Uczestnicy mają okazję:

 • Zdefiniować pojęcie odwagi w roli lidera.
 • Zrozumieć czym jest wrażliwość, inteligencja emocjonalna i dlaczego w dzisiejszych czasach umiejętność zarządzania swoimi emocjami jest tak ważna.
 • Przyjrzeć się swoim wartościom i ich roli w samozarządzaniu sobą.
 • Zrozumieć rolę wartości w budowaniu odważnego przywództwa.
 • Dowiedzieć się czym jest zaufanie do siebie oraz do innych, dzięki czemu A także poznać sposoby budowania zaufania w swoim otoczeniu.
 • Dowiedzieć się, jak okazywać zaangażowanie w rozmowie, jak zadawać inspirujące pytania, słuchać i wspierać swoich rozmówców. Jak być odważnym w rozmowach?
 • Nauczyć się przechodzenia przez porażkę i odbudowywania zaufania do siebie po jej doświadczeniu.

Zapraszam do kontaktu!

Budowanie siły i odporności psychicznej.

Bazą do realizacji tych warsztatów jest diagnoza Uczestników testem MTQ48, który daje szansę określenia indywidualnego poziomu cechy osobowości, jaką jest odporność psychiczna.

A czym jest?

„To cecha osobowości określająca, w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań…. niezależnie od sytuacji”.

I opiera się na 4 filarach: 

 • Poczuciu wpływu na swoje życie,
 • Pewności siebie,
 • Zaangażowaniu w realizowane cele,
 • Podejściu do przeszkód i wyzwań. 

Dla wielu praktyków zarządzania, odporność psychiczna to „brakujące ogniwo” w myśleniu o współczesnym człowieku, szczególnie w myśleniu o jego efektywności. Odporność psychiczna odpowiada bowiem na pytania, jakie zachowania służą radzeniu sobie z presją, stresem i utrzymywaniem efektywności, a jakie zachowania mogą jej szkodzić w takiej sytuacji. 

W trakcie warsztatów skupiamy się na następujących zagadnieniach:

 • Czym jest odporność psychiczna i dlaczego warto ją wzmacniać będąc liderem, pracując w organizacji?
 • Ja i moja odporność psychiczna – czego potrzebuję, by dobrze funkcjonować? Budowanie mapy potrzeb i oczekiwań.
 • Ja i moja odporność psychiczna – a mój zespół? Jak moja odporność psychiczna determinuje moje zachowania w stosunku do pracowników i współpracowników?
 • Trenowanie umiejętności i konstruktywnych zachowań, wynikających z odporności psychicznej.Zakres tego modułu uzależniony będzie od wyników uzyskanych przez daną grupę i ich potrzeb rozwojowych. Moim celem jest zaproszenie Uczestników do ćwiczeń rozwijających te umiejętności i postawy, które po analizie wyników potrzebują najwięcej wsparcia.
 • Co dalej?
 • Planowanie swojego dalszego rozwoju w zakresie odporności psychicznej.

Ja w zmianie.

Zmiana. Zmiana. Zmiana.

To słowo atakuje nas każdego dnia. 

Słyszymy je wszędzie – w pracy, w domu, w szkole. Czytamy o niej. Zmiana jest dla nas ratunkiem, presją, szansą, oczekiwaniem, wyzwaniem, radością, strachem, udręką i ekstazą. 

I choć żyjemy w czasach, w których jedyne, czego możemy być pewni, to „zmiana”, to jednak nie zawsze do końca tej zmiany chcemy. Zdarza się, że podchodzimy do niej niechętnie, wdrażamy ją z dużą ostrożnością i sceptycznie podchodzimy do jej realizacji. 

 Jak realizowane są te warsztaty? 

Zazwyczaj opieram się w nich na dwóch filarach. 

 • Z jednej strony Uczestnicy mają okazję, by zrozumieć siebie w zmianie. Zrozumieć psychologiczne mechanizmy zmiany i emocje, które jej towarzyszą. Dowiadują się, jak sobie radzić  z własnymi emocjami takimi, jak strach, smutek, żal, złość, frustracja. Dowiadują się, jak samemu pokonać opór przed zmianą i… zaakceptować ją. 
 • z drugiej strony, warsztaty te są okazją do przyjrzenia się temu, jak reagować na emocje pracowników, współpracowników, klientów, którzy też przechodzą zmianę i „różnie na nią reagują”. Jak sobie radzić z ich oporem i niechęcią wobec zmian?

Coaching kariery i job crafting dla HR.

W trakcie tych warsztatów dzielę się z pracownikami Działów HR swoim doświadczeniem w pracy jako coach kariery i wieloletni asesor podczas sesji AC/DC.  Zapraszam do refleksji nad tym, co tak naprawdę odpowiada za nasze poczucie satysfakcji i spełnienia w karierze zawodowej.
P
okazuję, jak narzędzia coachingowe mogą zmienić relacje między Działem HR a pracownikami. 

W trakcie tych warsztatów poruszane są następujące zagadnienia:

 • Kariera, czyli co? Różne definicje kariery.
 • Kto jest odpowiedzialny za rozwój pracownika? On sam, HR, czy szef?
 • Zaangażowanie w pracę. Sens w pracy.
 • Kariera, rozwój zawodowy a:
  – wartości.
  – potrzeba misji.
  – mocne strony i kompetencje.
  – cechy osobowości i talenty.
  – emocje i potrzeby.
  – relacje.
  – role życiowe.
  – preferowany styl pracy i potrzeby sensoryczne.
 • Budowanie pewności siebie u pracowników.
 • Narzędzia coachingowe w rękach HR i menedżerów.
 • Umiejętności coachingowe w pracy HR’owca? Czyli zadawanie odważnych pytań, uważne słuchanie, budowanie zaufania i akceptacja.
 • Jak job crafting może wspierać rozwój karier i budowanie sensu pracy?
 • Ja, odważny HR’owiec? Czyli kto?

Nażyć się.

Hasło #pamiętajżebysięnażyć powstało początkowo na bazie moich osobistych doświadczeń i inspiracji. Powstało w takim momencie życia, kiedy traciłam nadzieję, że “wszystko jakoś się ułoży”… Powstało w 2014 roku, aby przez lata obrosnąć w wiedzę i doświadczenie w pracy coachingowej.

 

Dziś #nażyćsię jest już spójnym konceptem, modelem integrującym wiedzę o emocjach, wrażliwości, odwadze i autentyczności, w którym najbardziej czerpię z nauk Brene Brown, ale nie tylko….

Z zaskoczeniem, wdzięcznością i niepewnością przyjęłam to, że moje hasło ma wielu fanów i trafia do innych. Przylepia się do nich i towarzyszy w życiu. I tak powstał ten warsztat.

Powstał z potrzeby puszczania #nażyć w świat. 

Dla kogo są te warsztaty?

– dla każdego, kto chcę trochę bardziej żyć…
– dla każdego, kto ma potrzebę poprzyglądać się sobie…
– dla każdego, kto gonił, a chce się zatrzymać, by zrozumieć cel i sens…
– dla każdego, kto się pogubił, a chce się na nowo odnaleźć…
– dla każdego, kto chce odważnie i autentycznie żyć…
– dla każdego, kto chce żyć zgodnie ze swoimi wartościami, żyć zaangażowanie i pięknie…
– dla każdego, kto chce doświadczać, czuć i cieszyć się życiem!

 

Główne punkty programu: 

 • Czym jest #nażyć? Czym jest dla mnie? Czym dla Ciebie? Dla nas?
 • Co jest potrzebne, by się #nażywać? Czego potrzebujesz Ty?
 • Czy JA #nażywam się dziś?
 • Emocje: radość, smutek, strach, złość, wstręt …i wstyd. Dlaczego „one” tak krążą w życiu i dlaczego są tak potrzebne do #nażycia?
 • Wielka wrażliwość i wielka odwaga, by się #nażyć! Czym jest, gdzie jej szukać?
 • Uważność. Wdzięczność. Zachwyt. Co mogę praktykować, by się #nażyć?
 • Piękna sztuka trudnej „akceptacji …”
 • Co dalej? Jak pamiętać, by dziś, by jutro, każdego dnia się #nażyć? Nażywać się co dzień!

Choć wydawać się może, że temat warsztatów #nażyćsię pasuje bardziej do warsztatów otwartych, dla osób indywidualnych – to już kilka razy miałam okazję prowadzić go dla grup biznesowych. To bardzo budujące warsztaty.

Może i Twoja organizacja chce ich doświadczyć?

Jak pracuję?

Moim celem jest, by praca rozwojowa nie ograniczała się tylko do pracy, spotkania na sali szkoleniowej. Dlatego też przed warsztatem skupiam się na następujących działaniach:

R

wywiad / indywidualna rozmowa z każdą Uczestniczką i Uczestnikiem

R

zadania do pracy własnej przed warsztatem

R

po warsztacie każdy z Uczestników otrzymuje podsumowanie

R

zawsze też pozostaję w kontakcie z tym, którzy chcą dalej się rozwijać i czerpać inspiracje z mojej pracy. Odpisuję na maile. Jestem w kontakcie poprzez Linkedin czy Facebook

Pamiętaj, że bliskie są mi
takie tematy, jak:

5

komunikacja,

5

rozmowy z pracownikiem, trudne rozmowy

5

motywacja i automotywacja,

5

współpraca i budowanie zespołu,

5

budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu,

5

różnice pokoleniowe,

5

ocena pracowników, ocena kompetencji,

5

udzielanie informacji zwrotnej,

5

wspieranie rozwoju pracowników,

5

umiejętności menedżerskie,

5

budowanie autorytetu i roli lidera, menedżera.

Moja oferta dynamicznie się zmienia. Dostosowuję ją do potrzeb firm, z którymi współpracuję oraz osób, które spotykam na swojej drodze.

Jeżeli na mojej stronie nie ma warsztatu, którego szukasz, napisz do mnie zapytanie bądź zadzwoń.
Razem zastanowimy się, jak przygotować ofertę skrojoną na miarę potrzeb Twojej organizacji bądź Twojego zespołu.

Zobacz fotorelację z różnych warsztatów i wykładów:

Easysoftonic