Dla Ciebie

Moją aktywność dzielę między pracę z osobami indywidualnymi a biznesem.

Pracuję z klientami, którzy z własnej inicjatywy poszukują dla siebie okazji do rozwoju, jak i tymi, którzy spotykają się ze mną z inicjatywy ich organizacji.

Kto zgłasza się do mnie
najczęściej?

5

kobiety, jak i mężczyźni,

5

pracownicy firm oraz właściciele własnego biznesu,

5

liderzy i specjaliści,

5

działacze społeczni,

5

pracownicy kultury i sektora publicznego,

5

rodzice oczywiście też!

Osoby w procesie zmian, bądź u progu ważnych decyzji.
Ludzie ciekawi i otwarci na rozwój oraz poszukiwanie własnego JA.

Osoby indywidualne zapraszam
na sesje coachingowe i warsztaty otwarte:

Easysoftonic