Macierzyństwo bez lukru

„O macierzyństwie bez lukru”, czyli moje wystąpienia na Forum Mam. W wystąpieniu dzielę się moją historią jako Mama, ale też człowiek, człowiek który się zmienia, rozwija, wzrasta … i czasem upada …