Chciałabym zacząć budowanie ALFABETU COACHINGU  – czyli przybliżania tych pojęć, które definiują coaching. Które też mogą coaching tłumaczyć.

Pierwsza litera – Z.

Z jak ZASOBY.
 Jedną z ważniejszych zasad coachingu – jest zasada „spożytkowania zasobów”.

Co ona oznacza?
Zdefiniujmy oba pojęcia:

  • „zasoby” to potencjał jednostki. To umiejętności, wiedza Klienta, jego cechy osobowości, jego postawy. Coach zawierza tym zasobom – pomaga je nazwać, zdefiniować – po prostu „odkryć”. Jednocześnie wierzy, że te zasoby „są”, a Klient może z nich korzystać. 
  • i to jest to ów „spożytkowanie”. Zadaniem coacha jest zachęcenie Klienta do tego, by dostrzegł swoje zasoby i zaczął z nich korzystać. By opierał na nich rozwój i działanie. By wykorzystywał te zasoby w dążeniu do celów osobistych & zawodowych. By docenił siebie, że te zasoby ma!! 

Podsumowując, coaching powinien więc stwarzać okazje do tego, by Klient:

  • określił w swoje zasoby – nazwał je, 
  • uwierzył w nie, 
  • wykorzystywał je do realizacji swoich celów. 

Z mojego doświadczenia określenie swojego potencjału – nazwanie go – i uwierzenie w niego … to podstawa zarządzania swoją karierą! Można powiedzieć, że to dźwignia każdej kariery.  Świadomość swoich zasobów jest kluczowa, gdy chcemy zaplanować realizację celów, zarządzać rozwojem swoich kompetencji, określać swoje przewagi konkurencyjne na rynku pracy, czy też starać się o … nową pracę. 

A TY wiesz jakie są Twoje zasoby??

marta ip 

Easysoftonic